Anvil Game Studios

Author Topic: 8. Brigade og 2. Slesvigske Fodregiment genforener  (Read 148 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Philson

  • Petty Officer
  • *
  • Posts: 53
  • Founder and leader of 8.BDE
    • 8. Brigades Discord
  • Faction: Neutral
  • Nick: Pedersen
8. Brigade og 2. Slesvigske Fodregiment genforener
« on: March 10, 2020, 07:32:15 pm »
Genforening af 8. Brigade
og 2. Slesvigske Fodregiment

Målet er er at skabe ét stort og samlet dansk fællesskab, fremfor 2 claner der ligger og konkurrer mod hinanden.
Vi er alle blevet enige om at det til begge parters fordel at vi forener os. For at tilgodese begge parter beholder vi grundnavnet ’8.Brigade’ men at infanteriet vil skifte navn fra ’Den Kongelige Livgarde’ til ’Slesvigske Fodregiment’.
Kavaleriet og artilleriet vil forsat hedde GHR og DAR
Ledelsen i den nye samlede clan vil se således ud
-   Oberst Pedersen
-   Kaptajn Jordan & Kaptajn Jensen
-   Oversergent Rold
-   Sergent; Meldgård, og M. Helt.
-   Korporal: Færge, Møller, og Bowser.